You are here

Regels en disclaimer

Regels & Privacy

De website www.rako-belgie.be wenst zich qua inhoud, privacy en gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk aan een aantal regels te houden. Die regels worden hierna opgesomd. Behalve deze opsomming spreekt het vanzelf dat we ons aan alle normaal geldende voorschriften, gedragscodes en wettelijke bepalingen inzake inhoud en werking van websites willen houden. 

Hebt u opmerkingen of klachten over inhoud, privacy en gebruiksaspecten, breng ons dan op de hoogte via het contactformulier, of wendt u tot VZW RAKO België, Schuttershofstraat 10, 2550 Kontich. 

Inhoud
We laten geen discriminerende, beledigende of denigrerende opmerkingen, teksten, beelden, geluiden of verwijzingen toe op deze website.
Indien toch inhoud van dergelijke strekking op de website zou verschijnen, dan nemen we daar uitdrukkelijk afstand van. Zodra we ervan op de hoogte gebracht worden zal deze inhoud dan ook onverwijld van de website verwijderd worden, en zullen indien mogelijk maatregelen getroffen worden om dergelijke publicaties in de toekomst te vermijden.
Alhoewel we extra zorg besteden aan opbouw en onderhoud van deze website, kunnen we niet garant staan voor de correctheid van de verstrekte informatie. Informatie op deze website kan verouderen of veranderen zonder dat wij daarvan van tevoren op de hoogte worden gebracht. Als u fouten of onvolledigheid in de verstrekte informatie zou vaststellen, verwittig ons dan zodat we het euvel zo snel mogelijk kunnen herstellen.
www.rako-belgie.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en het bestaan van sites die via doorklikvelden (links) op onze site bereikbaar zijn.

Privacy
We respecteren uw privacy. Gegevens en informatie die daarop betrekking hebben en die in ons bezit zouden komen via de website (bvb. om te registreren) zullen behandeld worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten terzake.
Respect voor uw privacy betekent dat u altijd mag weten welke gegevens we eventueel over u bezitten, en dat u ze kunt wijzigen of laten verwijderen als u dat wenst. Het betekent ook dat we die gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit om technische en/of wettelijk / juridische redenen niet anders kan.
Vindt u dat uw privacy om één of andere reden geschonden wordt door inhoud op de website, weet dan dat dit nooit onze bedoeling is. Breng ons in dergelijk geval op de hoogte van uw opmerkingen en bezwaren, en we zullen die inhoud eventueel met de nodige rechtzetting onverwijld verwijderen of aanpassen.

Cookies

Het gebruik van cookies. Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers  laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
 

Gebruiksvoorwaarden
Wie deze website bezoekt, of er op één of andere manier aan deelneemt door zich bvb. te registreren, verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de regels inzake inhoud, privacy en gebruik zoals ze hier vermeld zijn.
Iedereen zal zich houden aan de regels inzake copyright en eigendomsrechten. Wie inhoud van deze website wil aanwenden voor publicatie buiten deze website, hetzij persoonlijk, hetzij via doorgave aan derden, zal dit eerst melden en daarvoor toestemming vragen. Redelijkerwijze wordt deze toestemming niet geweigerd in zoverre er geen commerciële belangen mee gemoeid zijn. Er kunnen wel voorwaarden overeengekomen worden. Op zijn minst zal altijd de bron van de overgenomen inhoud vermeld worden.

Wie meent dat zijn rechten inzake copyright en eigendom geschonden worden op deze website mag ons dit altijd melden. Dit is niet onze bedoeling en na melding zullen we het nodige doen om eventuele inbreuken ongedaan te maken.

Dutch

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer


Parse error: syntax error, unexpected ':' in /home4/rakobelg/public_html/sites/all/modules/file_entity/file_entity.tokens.inc on line 299