Skip directly to content

Toiletten in Prasat Commune

RAKO bouwde in 2017 vijf toiletten bij gezinnen die zelf onvoldoende middelen hebben om deze werken uit te voeren. De volgende jaren werken we aan dit project verder: RAKO koopt het materiaal en de families zullen vervolgens zoveel mogelijk zelf de bouw voor hun rekening nemen, met de hulp van een aannemer waar nodig. Zo kunnen de kosten gedrukt worden en verhoogt het engagement van de bevolking naar de projecten van RAKO.